SUP yoga course

From SEK SEK895.00
  • Duration: 180 Minutes (approx.)
  • Location: Bleket,Tjörn, Bohuslän
  • Product code: PMAJLC

I samarbete med Klara Öhlén kan vi nu presentera ett antal lektioner i SUP-yoga. 

Upplev vattnet, värmen från solen och lugnet inom dig med SUP Yoga (Stand Up Paddleboard) i sommar! Känslan av kraft och lugn håller i sig långt efter att du är tillbaka på land.  

SUP-yoga utförs på en lång stabil surfingbräda och SUP-yogaklasserna är skapade för att vara stabila på brädan även för nybörjare. SUP-yoga är yogans dynamiska rörelser i lugn rytm länkade till andningen och det skapar stabilitet och styrka eftersom vattnets konstanta rörelse hjälper dig att hitta fokus, närvaro och balans. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kan simma men du behöver ingen tidigare erfarenhet. Att använda en stand up paddle board som en flytande yogamatta ger en annan dimension till yogapraktiken än den traditionella yogan på land. Fysiskt sett måste små muskler i kroppen aktiveras, som kanske inte alltid får jobba i den landburna yogan. //

ERFARENHET
Ingen paddlingserfarenhet krävs. Vi lär dig grunderna i SUP padlling. Ett krav är att man ska kunna simma minst 200 meter.

VAD INGÅR
SUP bräda & paddel
Leash & Ankare

Våtdräkt vid behov

SUP Yoga instruktör


TIDSÅTGÅNG 
Genomgång, intro SUP paddling, Yoga clinic på havet.

3 timmar totalt

ANTAL PERSONER
Min 5 personer bokade på kursen

Max 10 personer bokade på kursen

Vid färre bokade än 5 personer, hör vi av oss och flyttar kursen till nästa kursdatum el återbetalar om ni inte har möjlighet annan datum.

PRIS
3 timmar – 895 sek/person


ENGLISH

Experience the water, the warmth of the sun and the tranquility within you with SUP Yoga (Stand UP Paddleboard) this summer! The feeling of power and tranquility lasts well after you return to land.

SUP Yoga is performed on a long stable surfboard and SUP Yoga classes are created to be stable on the board even for beginners. SUP Yoga is the dynamic movement of yoga in calm rhythm linked to breathing and it creates stability and strength because the constant motion of the water helps you to find focus, presence and balance. For safety reasons, it is important that you can swim but you do not need any previous experience. Using a stand up paddle board as a floating yoga mat, gives a different dimension to yoga practice than the traditional yoga on land. Physically speaking, small muscles in the body must be activated, which might not become activated in the practice on land as easily. 

EXPERIENCE
No experience is required We teach you the basics in SUP. A demand is that you can swim 200 meters. 

WHATS INCLUDED

SUP board & paddle
Leash & anchor

Wetsuit when needed

SUP Yoga indtructor


TIME
Gotrough, intro SUP paddling, Yoga clinic on the ocean.

3 hours in total

NUMBER OF PERSONS
Min 4 persons booked on the course

Max 8 persons booked on the course

With less then 4 persons booked we will contact you to and move the course to the next aviable course

PRICE 3 hours – 895 sek/person