SUP yoga course

From SEK SEK895.00
  • Duration: 180 Minutes (approx.)
  • Location: Bleket,Tjörn, Bohuslän
  • Product code: PMAJLC

I samarbete med Klara Öhlén kan vi nu presentera ett antal lektioner i SUP-yoga. 

 

Upplev vattnet, värmen från solen och lugnet inom dig med SUP Yoga (Stand Up Paddleboard) i sommar! Känslan av kraft och lugn håller i sig långt efter att du är tillbaka på land.  

SUP-yoga utförs på en lång stabil surfingbräda och SUP-yogaklasserna är skapade för att vara stabila på brädan även för nybörjare. SUP-yoga är yogans dynamiska rörelser i lugn rytm länkade till andningen och det skapar stabilitet och styrka eftersom vattnets konstanta rörelse hjälper dig att hitta fokus, närvaro och balans. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kan simma men du behöver ingen tidigare erfarenhet. Att använda en stand up paddle board som en flytande yogamatta ger en annan dimension till yogapraktiken än den traditionella yogan på land. Fysiskt sett måste små muskler i kroppen aktiveras, som kanske inte alltid får jobba i den landburna yogan. // Experience the water, the warmth of the sun and the tranquility within you with SUP Yoga (Stand UP Paddleboard) this summer! The feeling of power and tranquility lasts well after you return to land.

SUP Yoga is performed on a long stable surfboard and SUP Yoga classes are created to be stable on the board even for beginners. SUP Yoga is the dynamic movement of yoga in calm rhythm linked to breathing and it creates stability and strength because the constant motion of the water helps you to find focus, presence and balance. For safety reasons, it is important that you can swim but you do not need any previous experience. Using a stand up paddle board as a floating yoga mat, gives a different dimension to yoga practice than the traditional yoga on land. Physically speaking, small muscles in the body must be activated, which might not become activated in the practice on land as easily. 

ERFARENHET

Ingen paddlingserfarenhet krävs. Vi lär dig grunderna i SUP paddling. Ett krav är att man ska kunna simma minst 200 meter.

 

VAD INGÅR

SUP-bräda & paddel

Leash & ankare

Våtdräkt vid behov

Kursledare & paddelinstruktör

TIDSÅTGÅNG

Genomgång av dagen - intro i paddling - SUP-yoga - tillbaka på land

3 timmar totalt 

ANTAL PERSONER

Min 4 pers/Max 10 pers bokade på kursen

PRIS

3 timmar - 895 sek/ personEXPERIENCE

No padding experience is required. We will introduce you to SUP paddling

One requirement is to swim at least 200 meters.

WHAT IS INCLUDED

Board & paddle

Leash & anchor

Guide & SUP instructor

Wetsuit if its needed

TIME

Review of the day - SUP paddle instruction - SUP yoga - back on shore

3 hours in total 

NUMBER OF PEOPLE

Min 4 pers / Max 10 pers booked on the course

PRICE

3 hours - 895 SEK / person